Załóż konto
Złóż wniosek
Sprawdź stan sprawy
Sprawdź podpis pod dokumentem

 

Końcowy etap naboru wniosków.

 

Szanowni Państwo,

Pragniemy przypomnieć, że w dniu 16 sierpnia br. wysłanie wniosku do Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” w systemie EBOI  możliwe będzie tylko do godziny 15.00. Po tej godzinie, możliwość elektronicznego wysłania wniosku zostanie zablokowana.

Jednocześnie informujemy, iż zarówno pracownicy Operatora Programu jak i Pomocy Technicznej nie będą w stanie skutecznie rozwiązać problemów technicznych zgłoszonych tuż przed lub po wyłączeniu generatora.

W związku z powyższym zachęcamy Państwa do składania wniosków w możliwym najwcześniejszym terminie. 

 

Witamy w Elektronicznym Systemie Rejestracji Wniosków

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, występujące jako Operator Programu

„Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ogłasza II nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie projektów na kwotę

 4 080 102 EUR ;=  16 899 782 PLN[1]

(liczone wg średniego miesięcznego kursu publikowanego w serii C Oficjalnego Dziennika Unii Europejskiego, liczonego dla 6 miesięcznego okresu sprzed miesiąca publikacji ogłoszenia, tj. 1 EUR = 4,1420 PLN
 
1) Obszary tematyczne projektów, w ramach których można składać projekty podlegającedofinansowaniu w ramach konkursu
-        edukacja artystyczna i kulturalna
-        dziedzictwo kulturowe, w tym dziedzictwo materialne i niematerialne oraz literatura i archiwa
-        muzyka i sztuki sceniczne
-        sztuki plastyczne i wizualne
 
2) Wnioski mogą składać:
-        państwowe i samorządowe instytucje kultury;
-        publiczne szkoły artystyczne i uczelnie artystyczne;
-        uczelnie publiczne (w przypadku projektów realizowanych przez ich wydziały artystyczne oraz wydziały związane z: kulturoznawstwem, historią, dziedzictwem kulturowym, zarządzaniem kulturą);
-        archiwa państwowe;
-        jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;
-        organizacje pozarządowe ze sfery kultury.
 
3) Wymagane jest posiadanie co najmniej jednego Partnera pochodzącego z Państw                      - Darczyńców, czyli Norwegii, Liechtensteinu, Islandii, potwierdzone listem intencyjnym (lub umową partnerską), który stanowi jeden z załączników do wniosku aplikacyjnego. 
 
4) Dofinansowanie:
-        Poziom dofinansowania – do 90 % kosztów kwalifikowalnych projektu.
-        Wymagany wkład własny finansowy – co najmniej 10 % kosztów kwalifikowalnych projektu.
Projekty małe:
-        minimalna wartość dofinansowania wynosi 50 000 EUR (tj. 207 100 PLN), a maksymalna wartość dofinansowania wynosi 150 000 EUR (tj. 621 300 PLN)
Projekty duże:
-        minimalna wartość dofinansowania wynosi powyżej 150 000 EUR (tj. 621 300 PLN), a maksymalna wartość dofinansowania wynosi 1 000 000 EUR (tj. 4 142 000 PLN)
Końcowa data kwalifikowalności wydatków nie może wykraczać poza dzień 30 kwietnia 2016.
5) Termin naboru:
Nabór projektów odbywa się w okresie od dnia 15 kwietnia 2013 r. do dnia 16 sierpnia 2013 r., do godz. 15.00.
Szczegółowe ogłoszenie o naborze oraz pozostałe informacje nt. naboru wniosków i Programu, w tym wniosek aplikacyjny oraz lista załączników z wymaganymi wzorami, znajdują się na stronie internetowej Programu: www.eog2016.mkidn.gov.pl.
 
Wsparcie udzielone ze środków funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych.

 

Instrukcja krok po kroku od założenia konta do złożenia aplikacji i wysłania wniosku
Instrukcja wypełniania wniosku

 

 

W przypadku problemów technicznych z funkcjonowaniem Generatora Wniosków uprzejmie prosimy o kontakt z Pomocą techniczną:
tel. 061 624 00 83, (dni robocze w godzinach 8.00-16.00)
Do pracy z formularzami można używać przeglądarek Internet Explorer 7, 8; Firefox, Opera i Chrome w najnowszych wersjach.


[1] W przypadku uwolnienia dodatkowych środków, kwota może ulec zwiększeniu.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij